Subscribe to our
Newsletter

***We Promise, no spam!

Girişimsel radyoloji, görüntüleme yöntemlerinin kullanıldığı tıbbi bir uzmanlık alanıdır. Bu alanda radyoloji uzmanları, X-ışını, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), bilgisayarlı tomografi (BT) gibi görüntüleme tekniklerini kullanarak hastalıkların teşhis ve tedavisine yönelik minimally invasive (mümkün olduğunca az invaziv) işlemleri gerçekleştirir.

We’re Available

Monday : 08.00 - 10.00
Tuesday : 08.00 - 10.00
Wednesday : 08.00 - 10.00
Thursday : 08.00 - 10.00
Friday : 09.00 - 07.00
Saturday : 10.00 - 05.00
Sunday : 10.00 - 05.00