preloader
Beyin Anevrizması ve Anjiografik Tedavisi

Beyin Anevrizması ve Anjiografik Tedavisi

Beyin Anevrizması ve Anjiografik Tedavisi

Beyin Anevrizması Nedir?

Anevrizma, bir kan damarı duvarının lokalize ve kalıcı bir şekilde genişlemesidir. Beyin anevrizmaları beynin herhangi bir yerinde meydana gelebilir, ancak çoğu beynin alt kısmı ile kafatasının tabanı arasında geçen arterlerin yakınında bulunur.

Beyin Anevrizmasına ne sebep olur?

Serebral anevrizmaların çoğu, hemodinamik faktörlerin bir kombinasyonu ile ilişkili arteriyel duvarın konjenital (kalıtsal veya genetik) anormalliğine bağlıdır ve çok nadiren spesifik bir neden tanımlanır. Beyin anevrizmaları, bağ dokusu bozuklukları ve polikistik böbrek hastalığı gibi belirli genetik hastalıkları ve arteriovenöz malformasyonlar gibi bazı dolaşım bozuklukları olan kişilerde daha sık görülür. Travma, yüksek tansiyon, damar duvarı enfeksiyonu (mantarlar), damar duvarı enfeksiyonu (mantarlar), tümörler, ateroskleroz, tütün ve uyuşturucu kullanımı, özellikle de kokain kullanımı, beyin anevrizmalarının gelişmesine yol açabilir.

Kimler Risk altındadır?

Genel popülasyonda intrakraniyal anevrizma prevalansının popülasyonun %1,5 ila 8’i arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bu patolojinin teşhis edildiği yaş aralığı 30 ila 70 yaş arasındadır, görülme sıklığı yaş arttıkça artar ve kadınlarda erkeklere göre biraz daha sık görülür (%56). Hastaların %20 kadarında birden fazla anevrizma vardır. Tüm beyin anevrizmalarının yırtılma riski vardır ve beyin içinde kanamaya neden olabilir. Rüptüre yani yırtılmış anevrizmaların görülme sıklığı yılda yaklaşık 100.000 kişide 10’dur. (Örneğin Sakarya’da yılda 100 hasta hasta). Rüptür yani anevrizmaya bağlı kanama için risk faktörleri hipertansiyon, alkol kullanımı, uyuşturucu kullanımı (özellikle kokain) ve sigaradır. Ayrıca anevrizmanın durumu ve büyüklüğü de yırtılma riskini etkiler.

Beyin Anevrizması ne gibi belirtilere yol açar?

Çoğu beyin anevrizması çok büyüyene veya yırtılana kadar semptom göstermez. Bazı beyin anevrizmaları, özellikle de çok küçük olanları kanamaz veya başka sorunlara neden olmaz. Anevrizma sinir veya çevredeki beyin dokusu üzerinde baskıya neden olarak nörolojik belirtilere neden olabilir. 

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç Dr. Ömer Faruk ATEŞ

Rüptüre olmamış bir anevrizmanın belirtileri:

 • Kalıcı baş ağrısı
 • Gözün üstünde veya arkasında ağrı
 • Çift veya bulanık görme
 • Genişlemiş gözbebeği
 • Düşen göz kapağı
 • Göz hareketiyle ilgili sorunlar
 • Konuşurken zorluk, halsizlik veya uyuşukluk

Ayrıca yırtılabilirler, çevre dokularda kan birikmesine neden olabilirler (hemoraji veya felç), bu çok ciddi, yaşamı tehdit eden bir durumdur. Bir anevrizma kanadığında kişide ani yoğun baş ağrısı, çift görme, bulantı, kusma, boyun sertliği veya uzun süreli komaya varan bilinç kaybı görülebilir. Uyarıcı veya “nöbetçi” baş ağrıları, yırtılmadan günler veya haftalar önce küçük kanamalara neden olan bir anevrizmadan kaynaklanabilir. Anevrizma yırtılmasından önce hastaların yalnızca az bir kısmında bu tür baş ağrısı görülür.

Hastalar genellikle baş ağrısını “hayatlarının en kötüsü” olarak tanımlarlar ve genellikle yaşadıkları diğer baş ağrılarından yoğunluk ve şiddet bakımından farklıdırlar. Bu tip baş ağrısı, özellikle diğer semptomlarla birleştiğinde derhal tıbbi yardıma başvurulmalıdır.

Rüptüre anevrizmanın belirtileri:

 • Aniden ortaya çıkan çok şiddetli baş ağrısı
 • Mide bulantısı ve kusma
 • Boyun tutulması
 • Aniden ortaya çıkan çift veya bulanık görme
 • Doğrudan ışığa karşı göz hassasiyeti
 • Sürekli baş dönmesi veya yürüme sorunları
 • Yüzün veya vücudun bir kısmının aniden ortaya çıkan uyuşukluğu
 • Nöbetler

Beyin Anevrizmaları nasıl teşhis edilir?

Beyin anevrizmalarının çoğu, yırtılana kadar veya başka bir nedenden dolayı elde edilmiş olabilecek beyin görüntülemesi ile tespit edilene kadar fark edilmez. Bu patolojiyle ilgilenen hastane merkezlerinin çoğunda anjiyogram, Bilgisayarlı Tomografi ve/veya Manyetik Rezonans (CT anjiyografi veya MR anjiyografi) anjiografi gerçekleştirme ekipmanı bulunmaktadır. Bu incelemeler sayesinde kanamamışken veya kanamaya neden olan anevrizmanın varlığı veya yokluğu, anatomik özellikleri, beyin damarlarının özellikleri ve doğru tedavi için gerekli veriler yeterli güvenilirlikle belirlenebilir. Anevrizma teşhisinde altın standart test serebral anjiyografi olmaya devam ediyor. Bu işlem tanıda kullanıldığı gibi tedavi sırasında da Girişimsel Radyoloji tarafından kullanılmaktadır.

Her Beyin Anevrizması Tedavi edilmeli midir?

Anevrizma subaraknoid kanamaya bağlı (beyin kanamasının bir çeşidi) önlenebilir morbiditenin en büyük nedenidir ve bu nedenle bunun önlenmesi, anevrizması olan hastalardaki en önemli hedeftir.  Ayrıca kanama olduktan sonra, yeniden kanama riskinin ilk 24 saatte %3-4, ilk ayda %30 ve sonraki 6 ayda ise %40 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Yeniden kanamaya bağlı ölüm oranı %70 olarak tahmin edilmektedir. Bu nedenle eğer hastanın durumu elverişli ise ve anevrizmaya bağlı kanama oldu ise evet, var olan tüm anevrizmalar tedavi edilmelidir.

Beyin anevrizmalarının tümü yırtılmaz veya semptomlara neden olmaz. Çok küçük anevrizması olan bazı hastalar, semptomların büyümesi veya başlangıcı açısından tedavi edilmeden takip edilebilir. Eşlik eden tıbbi problemlerin ve risk faktörlerinin agresif tedavisini sağlamak şartı ile… Her vaka benzersizdir ve yırtılmamış bir anevrizmanın tedavisinde dikkate alınması gereken hususlar; anevrizmanın türü, boyutu, yeri, yırtılma riski,  hastanın yaşı, sağlığı, kişisel ve aile tıbbi geçmişi ve tedavi riskidir.

Tedavi

Beyin anevrizmalarını tedavi etmek için iki cerrahi seçenek mevcuttur ve her ikisi de postoperatif felç riski taşır.

Bunlardan biri mikrovasküler cerrahidir. Anestezi altında kafatasının bir bölümü çıkarılır ve anevrizmanın yeri belirlenir. Beyin cerrahı, broşlara benzer küçük, metal bir klips takmak için mikroskop kullanır. Klips hastanın üzerinde kalır ve ileride kanama riskini önler(B). Daha sonra kafatası parçası yerleştirilir ve kafa derisi kapatılır. Anevrizmanın konumuna, şekline ve boyutuna bağlı olarak kırpmanın oldukça etkili olduğu gösterilmiştir. Genelde tamamen kapanan anevrizmalar tekrarlamaz.

Endovasküler embolizasyon yani anjiografik tedavi diğer tedavi seçeneğidir. Hasta uyuşturulduktan sonra, Girişimsel Radyolog içi boş bir plastik tüpü (kateter) bir artere (genellikle kasık yoluyla) sokar ve bunu X-ışını kontrolü altında vücuttan anevrizma bölgesine doğru ilerletir. Bir kılavuz tel kullanılarak metal bobinler (koil dediğimiz) kullanılarak (A), stent kullanılarak (D) veya birçok durumda bunların birlikte kullanımı ile (C) anevrizmaya kan girmesi engellenir/kısıtlanır ve kanama önlenir.

Bu teknikle ilgili klinik deneyimin artması ve malzeme tasarımındaki gelişmeler, cerrahi klipsleme ile tedavi edilebilecek hastalarda bile anevrizma embolizasyonunun kullanımının giderek artmasına yol açmıştır. Artık birçok merkezde cerrahi tedavi yalnızca hastanın öncelikli olarak endovasküler tedavi ile tedavi edilemediği durumlarda kullanılmaktadır.

Oldukça yeni bir teknoloji olmasına rağmen endovasküler cerrahi, hastalara sağladığı aşağıdaki avantajlar nedeniyle son 10 yılda yaygın olarak kullanılmaktadır:

 • Daha az rahatsızlık
 • Daha az hastanede yatış
 • Ameliyat kesisi olmaması
 • Hastanın kalbi ve akciğerleri üzerinde daha az stres
 • Kan ürünlerine daha az ihtiyaç duyulur
 • Birden fazla tıbbi sorunu olan (örn. koroner kalp hastalığı veya akciğer bozuklukları) yaşlı hastalar için daha düşük riskler
 • Daha kısa iyileşme süresi

İşlemden önce sizi neler bekliyor?

Bu prosedür acil durumlarda da gerçekleştirilir. Acil bir durum değilse:

 • Sağlık uzmanınıza hangi ilaçları veya şifalı bitkileri kullandığınızı ve çok fazla alkol içip içmediğinizi söyleyin.
 • Sağlayıcınıza ameliyat sabahı hangi ilaçları almanız gerektiğini sorun.
 • Sigarayı bırakmayı deneyin
 • Ameliyattan önce yemek yememek veya içmemekle ilgili talimatlara uyun.
 • Sağlayıcınızın önerdiği ilaçları küçük bir yudum su ile alın.

İşlemden sonra sizi neler bekliyor?

Endovasküler anevrizma onarımı için hastanede kalış süresi, eğer ameliyattan önce kanama yoksa 1 ila 2 gün kadar kısa olabilir.

Kraniyotomi ve anevrizmanın kliplenmesinden sonra hastaneye yatış genellikle 4 ila 6 gündür. Kanama veya kan damarlarının daralması (vazospazm) veya beyinde sıvı birikmesi gibi başka komplikasyonlar varsa, hastanede kalış süresi 2 hafta veya daha uzun olabilir.

Muhtemelen taburcu olmadan önce ve muhtemelen birkaç yıl boyunca ilk yıl birden fazla, sonrasında yılda bir kez beyninizdeki kan damarlarına ilişkin görüntüleme testleri (anjiyografi) yaptıracaksınız.

Evde kendinize nasıl bakacağınıza ilişkin talimatları izleyin. 

Gelecekte anjiyografi, BT anjiyografi veya kafa MR’ı gibi görüntüleme testlerini yaptırmanızın güvenli olup olmayacağını doktorunuza sorun.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir