Embolizasyon

Embolizasyon, bir hastanın damarlarında veya arterlerinde anormal bir şekilde büyümüş veya tıkanmış damarları tedavi etmek veya kontrol altına almak amacıyla kullanılan invaziv bir tıbbi prosedürdür. Bu prosedür, embol adı verilen küçük tanecikler veya diğer materyallerin damarları tıkayarak kan akışını engellemesini içerir. Embolizasyon, genellikle radyologlar veya cerrahlar tarafından gerçekleştirilir ve birçok farklı tıbbi durumu tedavi etmek için kullanılabilir. Aşağıda embolizasyonun detaylı bir açıklamasını bulabilirsiniz:

1. Hazırlık: Embolizasyon işlemi öncesinde, hasta ve doktor arasında detaylı bir danışma yapılır. Doktor, hastanın tıbbi geçmişini ve semptomlarını değerlendirir. İşlem öncesi laboratuvar testleri ve görüntüleme çalışmaları gibi tıbbi değerlendirmeler yapılabilir.

2. Yerel Anestezi: Embolizasyon işlemi, genellikle lokal anestezi (bölgesel uyuşturma) altında yapılır. Bu, hastanın işlem sırasında ağrı hissetmemesini sağlar.

3. Girişim Bölgesinin Belirlenmesi: İşlem öncesi radyografi veya diğer görüntüleme teknikleri kullanılarak, anormal damarlar veya arterler tespit edilir. Bu damarlar, genellikle tıkanıklıklara veya anormal genişlemelere sahiptir.

4. Kateterizasyon: Embolizasyon işlemi için ince bir kateter (tüp) belirtilen damara veya artere yönlendirilir. Bu kateter, genellikle kasık bölgesindeki bir arterden veya kol veya bacak damarlarından girilir. İlgili bölgeye ulaşmak için görüntüleme cihazları (örneğin, radyografi veya fluoroskopi) kullanılır.

5. Embolizasyon Malzemesinin Enjeksiyonu: Embolizasyon malzemesi, embolizasyon kateteri aracılığıyla damara veya artere enjekte edilir. Bu malzeme, emboli adı verilen küçük taneciklerden veya diğer materyallerden oluşabilir. Emboli, damarı veya arteri tıkayarak kan akışını engeller ve hedeflenen bölgenin beslenmesini durdurur.

6. İzleme ve Kontrol: Embolizasyon malzemesinin doğru bir şekilde enjekte edildiğinden ve hedef bölgeyi etkili bir şekilde tıkladığından emin olmak için radyografi veya diğer görüntüleme teknikleri kullanılır. İşlem sırasında komplikasyonları önlemek için dikkatli bir izleme yapılır.

7. Kateterin Çıkarılması: Embolizasyon işlemi tamamlandığında, kateter çıkarılır ve giriş bölgesi kapatılır. Bu, genellikle baskı uygulayarak veya dikişlerle yapılır.

8. İyileşme: İşlem sonrası hasta birkaç saat veya birkaç gün boyunca gözlem altında tutulabilir. Hasta, işlem sonrası dönemde ağrıyı hafifletmek için reçete edilen ilaçları alabilir ve önerilen dinlenme ve aktivite sınırlamalarına uymalıdır.

Embolizasyon işlemi, birçok tıbbi durumu tedavi etmek veya semptomları hafifletmek için kullanılabilir. Örnek olarak, rahim fibroidleri, böbrek tümörleri, karaciğer tümörleri, anevrizmalar ve arteriovenöz malformasyonlar (AVM) gibi durumlar embolizasyonla tedavi edilebilir. Ancak, her hasta farklıdır ve tedavi seçeneği, hastanın tıbbi durumuna, semptomlarına ve tıbbi geçmişine bağlı olarak değişebilir. Embolizasyon işlemi hakkında daha fazla bilgi ve olası riskler için bir uzman doktora danışmak önemlidir.

With access to

24 Hour

Emergency

Assistance

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regavelialia. It is a paradise.

Service Recipient Says

Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious.

Kolis Muller NY Citizen

Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious.

Kolis Muller NY Citizen

Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious.

Kolis Muller NY Citizen