Stent Yerleştirme

Stent yerleştirme, tıbbi bir prosedürdür ve tıkanmış veya daralmış kan damarlarını veya organları açmak ve açık tutmak amacıyla kullanılır. Stentler, genellikle metal veya plastikten yapılan, tel şeklinde ince tüplerdir ve bu tüpler, tıkanmış veya daralmış bir damarın içine yerleştirilir. Bu prosedür, birçok tıbbi durumu tedavi etmek veya semptomları hafifletmek için kullanılır ve genellikle minimal invaziv bir yöntem olarak uygulanır.

Stent yerleştirme işleminin detaylı açıklaması aşağıda verilmiştir:

1. Değerlendirme: Stent yerleştirme işlemi öncesi, hasta genellikle bir kardiyolog veya bir endovasküler cerrah tarafından değerlendirilir. Hastanın semptomları, tıbbi geçmişi ve genel sağlık durumu dikkatlice incelenir. Ayrıca, görüntüleme çalışmaları (örneğin, anjiyografi veya bilgisayarlı tomografi) kullanılarak daralan veya tıkanmış damarların yerleri ve şiddeti belirlenir.

2. Stent Seçimi: Stentler, farklı boyutlarda, şekillerde ve malzemelerde gelir. Hastanın damar yapısına ve durumuna göre uygun stent tipi ve boyutu seçilir.

3. Anestezi: Stent yerleştirme işlemi genellikle lokal anestezi (bölgesel uyuşturma) altında yapılır. Bu, hastanın işlem sırasında ağrı hissetmemesini sağlar. Ancak bazı durumlarda, işlem genel anestezi altında da gerçekleştirilebilir.

4. Girişim Bölgesinin Hazırlanması: Stent yerleştirme işlemi, genellikle kasık veya kol bölgesindeki bir artere ince bir kateterin yerleştirilmesiyle başlar. Bu kateter, daralan veya tıkanmış damara yönlendirilir.

5. Damarın Açılması: Kateter, daralan veya tıkanmış damara yönlendirildikten sonra, balonlu bir kılavuz tel veya kateter kullanılarak damarın içine yerleştirilir. Balon, damarı genişletmek için şişirilir, bu da tıkanıklığın açılmasını sağlar. Daha sonra, stent, genişletilen damarın içine yerleştirilir.

6. Stentin Yerleştirilmesi: Stent, daralmış veya tıkanmış bölgeye yerleştirilir ve balon çıkarılır. Stent, damarın iç yüzeyine yerleşir ve damarı açık tutar.

7. İzleme ve Kontrol: İşlem sırasında ve sonrasında, damarın açılma durumu ve stentin uygun bir şekilde yerleştirildiği kontrol edilir. Görüntüleme cihazları (örneğin, anjiyografi) kullanılarak bu izleme yapılır.

8. Kateterin Çıkarılması: İşlem tamamlandığında, kateter çıkarılır ve giriş bölgesi genellikle dikişler veya basınç uygulanarak kapatılır.

9. İyileşme: İşlem sonrası dönemde hastanın birkaç saat veya birkaç gün gözlem altında tutulabilir. Hasta, işlem sonrası önerilen aktivite sınırlamalarına uymalıdır. Ayrıca, gerektiğinde kan sulandırıcı veya diğer ilaçlar reçete edilebilir.

Stent yerleştirme, genellikle koroner arter hastalığı (kalp damar hastalığı) veya periferik arter hastalığı gibi tıkanmış damarların tedavisinde kullanılır. Ayrıca, böbrek arter darlığı veya karaciğer arter anevrizmaları gibi diğer durumların tedavisinde de etkili olabilir. İşlem, minimal invaziv bir yöntem olduğu için hasta iyileşme süresi genellikle kısa olabilir. Ancak her hasta farklıdır, ve tedavi seçeneği hastanın tıbbi durumuna, semptomlarına ve tıbbi geçmişine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, stent yerleştirme işlemi hakkında daha fazla bilgi ve olası riskler için bir uzman doktora danışmak önemlidir.

With access to

24 Hour

Emergency

Assistance

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regavelialia. It is a paradise.

Service Recipient Says

Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious.

Kolis Muller NY Citizen

Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious.

Kolis Muller NY Citizen

Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious.

Kolis Muller NY Citizen