Tümör Ablasyonu

Tümör ablasyonu, kanserli hücreleri veya tümörleri yok etmek veya küçültmek amacıyla kullanılan minimal invaziv bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem, cerrahi müdahaleye gerek kalmadan, radyofrekans, mikrodalga, lazer, kriyoablazyon (soğuk ile tedavi), yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason (HIFU), ve radyoaktif tanecikler gibi çeşitli teknikler kullanılarak uygulanabilir. Tümör ablasyonu, kanser tedavisinin yanı sıra kanseri kontrol altına almak veya semptomları hafifletmek için de kullanılabilir.

Aşağıda tümör ablasyonu yöntemlerinin bazılarını detaylı bir şekilde açıklayacağım:

Radyofrekans Ablasyon (RFA): Bu yöntemde, tümörün içine ince bir iğne yerleştirilir. Bu iğnenin ucunda yüksek frekansta elektrik akımı üreten bir elektrot bulunur. Elektrot, kanserli dokuyu ısıtarak yakar ve öldürür. RFA, özellikle karaciğer ve böbrek kanseri gibi organlarda tümörleri küçültmek veya yok etmek için yaygın olarak kullanılır.

Mikrodalga Ablasyon (MWA): Mikrodalga ablasyonu, radyofrekans ablasyonuna benzer bir şekilde çalışır, ancak mikrodalga enerjisi kullanır. Bu yöntemde, tümörün içine yerleştirilen bir anten, mikrodalga enerjisi yayar ve tümörü ısıtarak yok eder.

Lazer Ablasyon (LA): Lazer ablasyonu, yüksek enerjili lazer ışınları kullanarak kanserli hücreleri öldürmeyi amaçlar. Lazer ışını, bir lif optiği aracılığıyla tümörün içine yönlendirilir ve ısı üreterek tümör hücrelerini tahrip eder. Lazer ablasyonu özellikle böbrek, akciğer ve karaciğer kanseri tedavisinde kullanılır.

Kriyoablazyon (Cryoablation): Bu yöntemde, tümörün içine sıvı nitrojen veya argon gazı enjekte edilir, bu da tümörün donmasına neden olur. Ardından tümör çözülerek ölür. Kriyoablazyon, özellikle böbrek ve prostat kanseri tedavisinde kullanılır.

Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason (HIFU): HIFU, odaklanmış ultrason dalgalarını kullanarak kanserli hücreleri ısıtarak yok etmeyi amaçlar. Bu yöntem, tümörün bulunduğu bölgeye odaklanmış yüksek enerjili ultrason dalgaları gönderir ve tümörü hedefler.

Radyoaktif Tanecikler (Brakiterapi): Bu yöntemde, radyoaktif tanecikler tümörün içine yerleştirilir. Radyasyon, tümör hücrelerini öldürerek tedavi sağlar. Brakiterapi, özellikle prostat ve serviks kanseri tedavisinde kullanılır.

Tümör ablasyonu, ameliyatın uygun olmadığı durumlarda veya cerrahi müdahaleyi gerektirmemek için kullanılır. Bu yöntemler, tümörü küçültmek veya semptomları hafifletmek için etkili olabilir, ancak kanserin tamamen tedavi edilmesi için yeterli olmayabilir. Her hasta farklıdır ve tedavi seçenekleri, kanserin tipi, evresi ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, tümör ablasyonu veya diğer tedavi seçenekleri hakkında karar vermek için bir onkologla görüşmek önemlidir.

With access to

24 Hour

Emergency

Assistance

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regavelialia. It is a paradise.

Service Recipient Says

Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious.

Kolis Muller NY Citizen

Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious.

Kolis Muller NY Citizen

Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious.

Kolis Muller NY Citizen